Theme / Subtheme Samsonite / Town Plan
Year 1969
Pieces 842
Availability Retired
842-2 LEGO Samsonite Town Plan
Retail $18.99
Value $1,108.09
Growth 5735.1%