Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 2000
Pieces 78
Availability Retired
6569 LEGO Polar Explorer
Retail $9.99
Value $49.99
Growth 400.4%
Annual growth 10.2%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1999
Pieces 130
Availability Retired
6469 LEGO Space Port Value Pack
Retail $9.99
Value $67.99
Growth 580.6%
Annual growth 9.6%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1998
Pieces 93
Availability Retired
78579 LEGO Action Pack
Retail $9.99
Value $31.24
Growth 212.7%
Annual growth 5.3%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1998
Pieces 7
Availability Retired
880002 LEGO World Cup Starter Set
Retail $12.99
Value $163.84
Growth 1161.3%
Annual growth 12.2%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1995
Pieces 161
Availability Retired
23-2 LEGO Value Pack Italy
Retail $14.97
Value $262.73
Growth 1655.0%
Annual growth 12.2%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1994
Pieces 155
Availability Retired
1721 LEGO Sandypoint Marina Value Pack
Retail $14.99
Value $415.23
Growth 2670.0%
Annual growth 10.7%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1994
Pieces 133
Availability Retired
1720 LEGO Cactus Canyon Value Pack
Retail $9.99
Value $51.00
Growth 410.5%
Annual growth 6.5%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1993
Pieces 220
Availability Retired
1993 LEGO Race Value Pack
Retail $14.99
Value $190.75
Growth 1172.5%
Annual growth 9.9%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1989
Pieces 105
Availability Retired
1515-2 LEGO Town Value Pack
Retail $9.99
Value $52.53
Growth 425.8%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1987
Pieces 176
Availability Retired
1502 LEGO Two Pick Set
Retail $2.25
Value $80.18
Growth 3463.6%
Annual growth 11.4%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1987
Pieces 176
Availability Retired
1509 LEGO Town Value Pack
Retail $9.99
Value $561.40
Growth 5519.6%
Annual growth 13.0%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1986
Pieces 100
Availability Retired
1506 LEGO Town Value Pack
Retail $9.75
Value $488.92
Growth 4914.6%
Annual growth 12.2%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1985
Pieces 155
Availability Retired
1967-2 LEGO Town Value Pack
Retail $14.99
Value $1,243.10
Growth 8192.9%
Annual growth 13.5%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1985
Pieces 103
Availability Retired
1997 LEGO Town Value Pack
Retail $9.99
Value $212.50
Growth 2027.1%
Annual growth 9.1%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1984
Pieces 97
Availability Retired
1976 LEGO Town 3-Pack
Retail $9.99
Value $552.99
Growth 5435.4%
Annual growth 11.8%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1984
Pieces 78
Availability Retired
1979-2 LEGO Town Value Pack
Retail $14.99
Value $862.23
Growth 5652.0%
Annual growth 11.9%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1983
Pieces 100
Availability Retired
1978-2 LEGO Town Value Pack