Theme / Subtheme Seasonal / Easter
Year 2020
Pieces 239
40371 LEGO Easter Egg
promotional
Theme / Subtheme Seasonal / Easter
Year 2020
Pieces 67
Availability Retail
30550 LEGO Easter Bunny
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Seasonal / Easter
Year 2020
Pieces / Minifigs 57 / 1
Availability Retired
853990 LEGO Easter Bunny House
Retail $7.99
Value $13.79
Growth 72.6%
Annual growth 10.2%
Theme / Subtheme Seasonal / Easter
Year 2019
Pieces / Minifigs 36 / 1
Availability Retired
853958 LEGO Easter Chicken Skater Pod
promotional
Value $8.99
Annual growth 36.2%
Theme / Subtheme Seasonal / Easter
Year 2019
Availability Retired
LEGO Easter Chick
promotional
Value $9.50
Annual growth 36.2%
Theme / Subtheme Seasonal / Easter
Year 2018
Pieces / Minifigs 6 / 1
5005249 LEGO Easter Bunny Hut
promotional
Theme / Subtheme Seasonal / Easter
Year 2017
Pieces / Minifigs 145 / 2
Availability Retired
40237 LEGO Easter
Retail $9.99
Value $15.00
Growth 50.2%
Annual growth 9.5%
Theme / Subtheme Seasonal / Easter
Year 2016
Pieces 111
Availability Retired
40202 LEGO Easter Chick
Retail $9.99
Value $12.59
Growth 26.0%
Annual growth 5.1%
Theme / Subtheme Seasonal / Easter
Year 2016
Pieces / Minifigs 4 / 1
Availability Retired
5004468 LEGO Easter Chicken Man Minifigure
Retail $5.99
Value $9.99
Growth 66.8%
Annual growth 7.4%
Theme / Subtheme Seasonal / Easter
Year 2015
Pieces / Minifigs 153 / 2
Availability Retired
40121 LEGO Painting Easter Eggs
Retail $9.99
Value $16.53
Growth 65.5%
Annual growth 7.7%
Theme / Subtheme Seasonal / Easter
Year 2014
Pieces 106
Availability Retired
40086 LEGO Easter
Retail $9.99
Value $15.88
Growth 59.0%
Annual growth 5.7%
Theme / Subtheme Seasonal / Easter
Year 2013
Pieces 96
Availability Retired
40053 LEGO Easter Bunny with Basket
Retail $4.99
Value $27.49
Growth 450.9%
Annual growth 20.0%
Theme / Subtheme Seasonal / Easter
Year 2012
Pieces 52
Availability Retired
40031 LEGO Easter Bunny and Chick
Retail $4.99
Value $34.89
Growth 599.2%
Annual growth 20.0%
Theme / Subtheme Seasonal / Easter
Year 2012
Pieces 51
Availability Retired
40030 LEGO Easter Duck with Ducklings
Retail $4.99
Value $13.97
Growth 180.0%
Annual growth 10.2%
Theme / Subtheme Seasonal / Easter
Year 2011
Pieces 95
Availability Retired
40018 LEGO Easter Bunny
Retail $4.99
Value $49.26
Growth 887.2%
Annual growth 21.8%
Theme / Subtheme Seasonal / Easter
Year 2011
Pieces 86
Availability Retired
40017 LEGO Easter Basket
Retail $4.99
Value $19.79
Growth 296.6%
Annual growth 10.9%
Theme / Subtheme Seasonal / Easter
Year 2010
Pieces 81
Availability Retired
40005 LEGO Easter Bunny
Retail $9.99
Value $15.90
Growth 59.2%
Annual growth 5.5%
Theme / Subtheme Seasonal / Easter
Year 2005
Pieces 61
Availability Retired
10168 LEGO Easter Mrs. Bunny
Retail $3.99
Value $23.27
Growth 483.2%
Annual growth 12.0%
Theme / Subtheme Seasonal / Easter
Year 2005
Pieces 57
Availability Retired
10169 LEGO Easter Chicken & Chicks
Retail $3.99
Value $18.95
Growth 374.9%
Annual growth 10.7%
Theme / Subtheme Seasonal / Easter
Year 2003
Pieces 25
Availability Retired
10071 LEGO Easter Mr. Bunny
Retail $2.49
Value $11.46
Growth 360.2%
Annual growth 8.2%
Theme / Subtheme Seasonal / Easter
Year 2000
Pieces 27
Availability Retired
1263 LEGO Easter Bunny
Retail $2.99
Value $7.38
Growth 146.8%
Annual growth 3.2%
Theme / Subtheme Seasonal / Easter
Year 2000
Pieces 26
Availability Retired
1264 LEGO Easter Chicks
promotional
Value $5.52
Annual growth 7.8%