Theme / Subtheme Samsonite / Town Plan
Year 1969
Pieces 842
Availability Retired
842-2 LEGO Samsonite Town Plan
Retail $18.99
Value $1,943.77
Growth 10135.8%
Theme / Subtheme Samsonite / Town Plan
Year 1961
Availability Retired
246 LEGO Samsonite Town Plan Board
Retail $1.50
Value $1,081.83
Growth 72021.8%
Theme / Subtheme Samsonite / Town Plan
Year 1961
Availability Retired
725-3 LEGO Samsonite Town Plan
Retail $27.50
Value $5,817.89
Growth 21056.0%