Theme / Subtheme Nexo Knights / Season 2
Year 2016
Pieces 1,186
Availability Retired
70323 LEGO Nexo Knights Season 2 Jestro's Volcano Lair
Retail $119.99
Value $136.84
Growth 14.0%
Annual growth 4.5%
Theme / Subtheme Nexo Knights / Season 2
Year 2016
Pieces / Minifigs 670 / 4
Availability Retired
70322 LEGO Nexo Knights Season 2 Axl's Tower Carrier
Retail $69.99
Value $82.50
Growth 17.9%
Annual growth 4.3%
Theme / Subtheme Nexo Knights / Season 2
Year 2016
Pieces 530
Availability Retired
70326 LEGO Nexo Knights Season 2 The Black Knight Mech
Retail $39.99
Value $48.00
Growth 20.0%
Annual growth 4.5%
Theme / Subtheme Nexo Knights / Season 2
Year 2016
Pieces 516
Availability Retired
70321 LEGO Nexo Knights Season 2 General Magmar's Siege Machine of Doom
Retail $49.99
Value $52.53
Growth 5.1%
Annual growth 4.7%
Theme / Subtheme Nexo Knights / Season 2
Year 2016
Pieces 301
Availability Retired
70320 LEGO Nexo Knights Season 2 Aaron Fox's Aero-Striker V2
Retail $29.99
Theme / Subtheme Nexo Knights / Season 2
Year 2016
Pieces 202
Availability Retired
70319 LEGO Nexo Knights Season 2 Macy's Thunder Mace
Retail $19.99
Value $26.27
Growth 31.4%
Annual growth 7.7%
Theme / Subtheme Nexo Knights / Season 2
Year 2016
Pieces 95
Availability Retired
70318 LEGO Nexo Knights Season 2 The Glob Lobber
Retail $9.99
Value $12.00
Growth 20.1%
Annual growth 5.7%