Theme / Subtheme Education / Explore
Year 2002
Pieces 57
Availability Retired
9210 LEGO Education Explore Wild Animals Set
Retail $72.00