Theme / Subtheme Duplo / Disney
Year 2018
Pieces / Duplo figures 28 / 2
Availability Retail
10881 LEGO Duplo Disney Mickey's Boat
Retail $29.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Disney
Year 2018
Pieces / Duplo figures 21 / 1
Availability Retail
10873 LEGO Duplo Disney Minnie's Birthday Party
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Disney
Year 2012
Pieces 65
Availability Retired
10531 LEGO Duplo Disney Mickey Mouse and Friends
Retail $34.99
Value $169.00
Growth 383.0%
Annual growth 23.8%