Theme / Subtheme Disney / Magazine Gift
Year 2020
Minifigs 1
Availability Retired
302001 LEGO Disney Aurora