Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Availability Retail
LEGO Disney Minifigure Series 2 Sealed Box
Retail $224.00
Available at retail
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 111 / 18
Availability Retail
LEGO Disney Minifigure Series 2 Complete Set
Retail $132.00
Available at retail
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Frozone
Retail $3.99
Value $4.65
Growth 16.5%
Annual growth 19.2%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retail
LEGO Disney Minifigure Series 2 Edna Mode
Retail $3.99
Available at retail
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 9 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Jack Skellington
Retail $3.99
Value $6.99
Growth 75.2%
Annual growth 25.8%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Sally
Retail $3.99
Value $8.13
Growth 103.8%
Annual growth 23.0%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Hercules
Retail $3.99
Value $5.59
Growth 40.1%
Annual growth 18.9%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 5 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Hades
Retail $3.99
Value $5.00
Growth 25.3%
Annual growth 29.6%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 5 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Jasmine
Retail $3.99
Value $5.95
Growth 49.1%
Annual growth 23.3%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Jafar
Retail $3.99
Value $5.50
Growth 37.8%
Annual growth 17.8%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Anna
Retail $3.99
Value $5.99
Growth 50.1%
Annual growth 23.8%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Elsa
Retail $3.99
Value $6.33
Growth 58.6%
Annual growth 27.9%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 4 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Dale
Retail $3.99
Value $6.95
Growth 74.2%
Annual growth 25.5%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 5 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Chip
Retail $3.99
Value $6.47
Growth 62.2%
Annual growth 29.6%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Scrooge McDuck
Retail $3.99
Value $5.22
Growth 30.8%
Annual growth 14.5%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Louie
Retail $3.99
Value $6.70
Growth 67.9%
Annual growth 23.2%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Dewey
Retail $3.99
Value $6.58
Growth 64.9%
Annual growth 31.1%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Huey
Retail $3.99
Value $7.00
Growth 75.4%
Annual growth 25.9%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Vintage Minnie
Retail $3.99
Value $5.97
Growth 49.6%
Annual growth 23.5%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 5 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Vintage Mickey
Retail $3.99
Value $7.00
Growth 75.4%
Annual growth 25.9%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Availability Retail
LEGO Disney Minifigure Series 2 Random Bag
Retail $3.99
Available at retail