Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2020
Pieces 214
Availability Limited Retail
40378 LEGO BrickHeadz Disney Goofy & Pluto
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2020
Pieces 90
Availability Limited Retail
40377 LEGO BrickHeadz Disney Donald Duck
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 361
Availability Retired
41623 LEGO BrickHeadz Disney Ariel & Ursula
Retail $19.99
Value $33.23
Growth 66.2%
Annual growth 22.6%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 201
Availability Retired
41618 LEGO BrickHeadz Disney Anna & Olaf
Retail $14.99
Value $23.02
Growth 53.6%
Annual growth 28.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 193
Availability Retired
41630 LEGO BrickHeadz Disney Jack Skellington & Sally
Retail $19.99
Value $43.95
Growth 119.9%
Annual growth 33.6%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 160
Availability Retired
41613 LEGO BrickHeadz Disney Mr. Incredible & Frozone
Retail $19.99
Value $36.99
Growth 85.0%
Annual growth 24.8%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 130
Availability Retired
41617 LEGO BrickHeadz Disney Elsa
Retail $9.99
Value $13.30
Growth 33.1%
Annual growth 17.8%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 129
Availability Retired
41625 LEGO BrickHeadz Disney Minnie Mouse
Retail $9.99
Value $40.24
Growth 302.8%
Annual growth 30.5%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 109
Availability Retired
41624 LEGO BrickHeadz Disney Mickey Mouse
Retail $9.99
Value $39.99
Growth 300.3%
Annual growth 30.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2017
Pieces 139
Availability Retired
41595 LEGO BrickHeadz Disney Belle
Retail $9.99
Value $14.00
Growth 40.1%
Annual growth 11.8%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2017
Pieces 118
Availability Retired
41594 LEGO BrickHeadz Disney Captain Armando Salazar
Retail $9.99
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2017
Pieces 116
Availability Retired
41596 LEGO BrickHeadz Disney Beast
Retail $9.99
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2017
Pieces 109
Availability Retired
41593 LEGO BrickHeadz Disney Captain Jack Sparrow
Retail $9.99
Value $19.99
Growth 100.1%
Annual growth 24.9%