Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2019
Availability Retail
5005844 LEGO Emmet Minifigure Plush
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2019
Availability Retail
5005846 LEGO Unikitty Plush
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2019
Availability Retail
853879 LEGO Emmet Plush
Retail $24.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2019
Availability Retail
853880 LEGO Lucy Plush
Retail $24.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2018
Availability Retail
853764 LEGO Lloyd Minifigure Plush
Retail $24.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2018
Availability Retail
853765 LEGO Master Wu Minifigure Plush
Retail $24.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2018
Availability Retired
853802 LEGO Bee Girl Minifigure Plush
Retail $24.99
Value $41.84
Growth 67.4%
Annual growth 31.8%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2017
Availability Exclusive
853652 LEGO Batman Minifigure Plush
Retail $24.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2017
Availability Retired
853653 LEGO Batgirl Minifigure Plush
Retail $24.99
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2017
Availability Retired
853660 LEGO The Joker Minifigure Plush
Retail $24.99
Value $27.47
Growth 9.9%
Annual growth 4.7%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2017
Availability Retired
853691 LEGO Kai Minifigure Plush
Retail $24.99
Value $31.21
Growth 24.9%
Annual growth 10.7%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2017
Availability Retired
853692 LEGO  Nya Minifigure Plush
Retail $24.99
Value $27.31
Growth 9.3%
Annual growth 3.7%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2003
Availability Retired
7455 LEGO Little Robots Tiny Plush
Retail $12.99
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2003
Availability Retired
7456 LEGO Little Robots Messy Plush
Retail $12.99
Value $57.63
Growth 343.6%
Annual growth 9.2%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2003
Availability Retired
7457 LEGO Little Robots Scary Plush
Retail $12.99
Value $64.34
Growth 395.3%
Annual growth 9.9%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2003
Availability Retired
7458 LEGO Little Robots Stripy Plush
Retail $12.99
Value $19.15
Growth 47.4%
Annual growth 2.3%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2003
Availability Retired
7459 LEGO Little Robots Tiny Plush Mini
Retail $5.99
Value $8.10
Growth 35.2%
Annual growth 1.8%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2003
Availability Retired
7460 LEGO Little Robots Messy Plush Mini
Retail $5.99
Value $8.55
Growth 42.7%
Annual growth 2.1%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2003
Availability Retired
7461 LEGO Little Robots Scary Plush Mini
Retail $5.99
Value $6.00
Growth 0.2%
Annual growth 0.0%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2003
Availability Retired
7462 LEGO Little Robots Stripy Plush Mini
Retail $5.99
Value $7.05
Growth 17.7%
Annual growth 1.0%